Teenused

Muru niitmine ja trimmerdamine

Haljasalade, hoovide ja muude muruplatside niitmine ja trimmerdamine, soovi korral ka niitmisjärgne koristus. Hinnad alates 0.03 eur/m2. Minimaalne teenuse hind 20 eur.

Haljastustööd

Muruplatside rajamine, pinnase tasandamine ja planeerimine, väiksemate sillutisparklate loomine, drenaažitorude paigaldus ning miniekskavaatoritööd.

Koristustööd

Lehtede ja muude biojäätmete koristus ning äravedu, vana kodutehnika utiliseerimine, välikoristus, ehitusjärgne koristus ja jäätmete likvideerimine. Võimalus rentida ka prahikonteiner.

Survepesu

Fassaadide, katuste ja tänavakivide pesu. Tänavakividel teeme ka liivaga tagasitäite.

Võsa- ja raietööd

Võsastunud alade puhastus ja väiksemahulised raietööd

Lammutustööd

Siselammutus, kodutehnika või vana mööbli utiliseerimine, hoonete lammutus ning lammutuslubade koostamine.