Tehtud tööd

Pinnase väljakaeve sillutise jaoks
Sissevarisenud hoone likvideerimine